Tenen lezen

Tenen lezen

Een verrassende kijk op je eigen persoonlijkheid

Je hebt een bron aan informatie die je uit jou tenen kan halen, aan de stand of de vorm
van iedere teen opzich kan ik heel wat zien of lezen.

We kunnen ook een relatie leggen dat tenen ons tonen naar karakter en gedragingen.
Iedere teen opzich stelt dan ook een andere eigenschap voor en is er ook nog het
verschil tussen de linkse en de rechtse voet.

Kortom, tenen tonen hoe er met het gevoel en verstand wordt omgegaan, welke sterke en 
minder sterke kanten er in het karakter zitten en of iemand veel of weinig energie aan de dag legt.